ge1
see 仡佬族, Gelao or Klau ethnic group of Guizhou; Taiwan pr.

yi4
strong; brave

strokes 5
radical
strokes after radical 3
道真仡佬族苗族自治县 道真仡佬族苗族自治縣 dao4 zhen1 ge1 lao3 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Daozhen Klau and Hmong Autonomous County in Zun'yi 遵義|遵义, northeast Guizhou

仡佬族 仡佬族 ge1 lao3 zu2
Gelao or Klau ethnic group of Guizhou

务川仡佬族苗族自治县 務川仡佬族苗族自治縣 wu4 chuan1 ge1 lao3 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Wuchuan Klau and Hmong Autonomous County in Zun'yi 遵義|遵义, northeast Guizhou