dai3
Dai (ethnic group)

strokes 12
radical
strokes after radical 10
德宏傣族景颇族自治州 德宏傣族景頗族自治州 de2 hong2 dai3 zu2 jing3 po1 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture in west Yunnan, surrounded on three sides by Myanmar (Burma), capital Luxi 潞西市

耿马傣族佤族自治县 耿馬傣族佤族自治縣 geng3 ma3 dai3 zu2 wa3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Gengma Dai and Va autonomous county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

金平苗瑶傣族自治县 金平苗瑤傣族自治縣 jin1 ping2 miao2 yao2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
see 金平苗族瑤族傣族自治縣|金平苗族瑶族傣族自治县

金平苗族瑶族傣族自治县 金平苗族瑤族傣族自治縣 jin1 ping2 miao2 zu2 yao2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Jinping Miao, Yao and Dai autonomous county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture 紅河哈尼族彞族自治州|红河哈尼族彝族自治州, Yunnan

景谷傣族彝族自治县 景谷傣族彞族自治縣 jing3 gu3 dai3 zu2 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Jinggu Dai and Yi autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

孟连傣族拉祜族佤族自治县 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 meng4 lian2 dai3 zu2 la1 hu4 zu2 wa3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Menglian Dai, Lahu and Va autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 shuang1 jiang1 la1 hu4 zu2 wa3 zu2 bu4 lang3 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai autonomous county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

西双版纳傣族自治州 西雙版納傣族自治州 xi1 shuang1 ban3 na4 dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Xishuangbanna Dhai autonomous prefecture in south Yunnan 雲南|云南

新平彝族傣族自治县 新平彞族傣族自治縣 xin1 ping2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Xinping Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪, Yunnan

元江哈尼族彝族傣族自治县 元江哈尼族彞族傣族自治縣 yuan2 jiang1 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪, Yunnan