wang4
prosperous; flourishing; (of flowers) blooming; (of fire) roaring

strokes 8
radical
strokes after radical 4
阿斯旺 阿斯旺 a1 si1 wang4
Aswan (town in south Egypt)

阿斯旺高坝 阿斯旺高壩 a1 si1 wang4 gao1 ba4
the Aswan dam in south Egypt

阿旺曲培 阿旺曲培 a1 wang4 qu1 pei2
Ngawang Choephel (1966-), Tibetan musicologist and dissident, Fullbright scholar (1993-1994), jailed 1995-2002 then released to US

阿旺曲沛 阿旺曲沛 a1 wang4 qu3 pei4
Ngawang Choepel (Tibetan, Fulbright scholar)

畅旺 暢旺 chang4 wang4
flourishing; brisk (sales, trading)

汉旺镇 漢旺鎮 han4 wang4 zhen4
Hanwang town in Mianzhu county, Deying 德阳 prefecture, Sichuan

健旺 健旺 jian4 wang4
robust; healthy; vigorous; energetic

莱旺厄尔 萊旺厄爾 lai2 wang4 e4 er3
Levanger (city in Trøndelag, Norway)

留尼旺 留尼旺 liu2 ni2 wang4
Réunion (island in Indian Ocean, a French overseas department) (Tw)

卢旺达 盧旺達 lu2 wang4 da2
Rwanda

毛血旺 毛血旺 mao2 xue4 wang4
duck's blood and beef tripe in spicy soup

那空沙旺 那空沙旺 na4 kong1 sha1 wang4
Paknampho city, Thailand

普罗旺斯 普羅旺斯 pu3 luo2 wang4 si1
Provence (south of France)

普罗旺斯语 普羅旺斯語 pu3 luo2 wang4 si1 yu3
Provençal (language)

汤旺河 湯旺河 tang1 wang4 he2
Tangwanghe district of Yichun city 伊春市, Heilongjiang

汤旺河区 湯旺河區 tang1 wang4 he2 qu1
Tangwanghe district of Yichun city 伊春市, Heilongjiang

旺波日山 旺波日山 wang4 bo1 ri4 shan1
Mt Wangbur, Dagzê county 達孜縣|达孜县, Lhasa, Tibet

旺苍 旺蒼 wang4 cang1
Wangcang county in Guangyuan 廣元|广元, Sichuan

旺苍县 旺蒼縣 wang4 cang1 xian4
Wangcang county in Guangyuan 廣元|广元, Sichuan

旺炽 旺熾 wang4 chi4
blazing

旺炽型 旺熾型 wang4 chi4 xing2
florid (medicine)

旺炽性 旺熾性 wang4 chi4 xing4
florid (medicine)

旺季 旺季 wang4 ji4
busy season; peak period; see also 淡季

旺角 旺角 wang4 jiao3
Mong Kok (area in Hong Kong)

旺盛 旺盛 wang4 sheng4
vigorous; exuberant

旺月 旺月 wang4 yue4
busy (business) month

兴旺 興旺 xing1 wang4
prosperous; thriving; to prosper; to flourish

兴旺发达 興旺發達 xing1 wang4 fa1 da2
prosperous and developing; flourishing

许旺细胞 許旺細胞 xu3 wang4 xi4 bao1
Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte

阴虚火旺 陰虛火旺 yin1 xu1 huo3 wang4
an excess of heat caused by a deficiency in Yin energy (idiom)

油尖旺 油尖旺 you2 jian1 wang4
Yau Tsim Mong district of Kowloon, Hong Kong