gou1
bent; crooked

gou3
Chinese wolfberry (Lycium chinense)

ju3
Citrus medica

strokes 9
radical
strokes after radical 5
枸橘 枸橘 gou1 ju2
trifoliate orange (Citrus trifoliata)

枸骨 枸骨 gou3 gu3
Chinese holly (Ilex cornuta)

枸杞 枸杞 gou3 qi3
wolfberry (Lycium chinense); genus Lycium

枸杞子 枸杞子 gou3 qi3 zi3
goji berry

枸橼 枸櫞 ju3 yuan2
citron (Citrus medica); grapefruit