zhuo2
luminous; burning; to burn; to cauterize

strokes 7
radical
strokes after radical 3
焦灼 焦灼 jiao1 zhuo2
(literary) deeply worried

闪灼 閃灼 shan3 zhuo2
flash

烧灼 燒灼 shao1 zhuo2
to burn; to scorch; to cauterize

烧灼感 燒灼感 shao1 zhuo2 gan3
burning pain

烧灼伤 燒灼傷 shao1 zhuo2 shang1
burn (injury); scorching

烧灼疼 燒灼疼 shao1 zhuo2 teng2
burning pain

胃灼热 胃灼熱 wei4 zhuo2 re4
heartburn; pyrosis

忧灼 憂灼 you1 zhuo2
worrying

真知灼见 真知灼見 zhen1 zhi1 zhuo2 jian4
penetrating insight

灼急 灼急 zhuo2 ji2
worried

灼见 灼見 zhuo2 jian4
to see clearly; deep insight; profound view

灼热 灼熱 zhuo2 re4
burning hot; scorching; worried

灼痛 灼痛 zhuo2 tong4
burn (i.e. wound); burning pain