shi1
lion

strokes 13
radical
strokes after radical 10
雌狮 雌獅 ci2 shi1
lioness

海狮 海獅 hai3 shi1
sea lion

河东狮 河東獅 he2 dong1 shi1
shrew; see also 河東獅吼|河东狮吼

河东狮吼 河東獅吼 he2 dong1 shi1 hou3
lit. the lioness from Hedong roars (idiom); fig. refers to a shrewish wife or a henpecked husband

虎狮兽 虎獅獸 hu3 shi1 shou4
tigon or tiglon, hybrid cross between a male tiger and a lioness

金狮奖 金獅獎 jin1 shi1 jiang3
Golden Lion, award at the Venice Film Festival

美洲狮 美洲獅 mei3 zhou1 shi1
cougar; mountain lion; puma

人头狮身 人頭獅身 ren2 tou2 shi1 shen1
sphinx

瑞狮 瑞獅 rui4 shi1
Rui Shi, Auspicious Lions of Chinese mythology

山狮 山獅 shan1 shi1
mountain lion

狮城 獅城 shi1 cheng2
Lion city, nickname for Singapore 新加坡

狮虎兽 獅虎獸 shi1 hu3 shou4
liger, hybrid cross between a male lion and a tigress

狮泉河 獅泉河 shi1 quan2 he2
Sengge Tsangpo or Shiquan River in west Tibet, the upper reaches of the Indus

狮身人面像 獅身人面像 shi1 shen1 ren2 mian4 xiang4
sphinx

狮潭 獅潭 shi1 tan2
Shitan or Shihtan township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

狮潭乡 獅潭鄉 shi1 tan2 xiang1
Shitan or Shihtan township in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

狮头石竹 獅頭石竹 shi1 tou2 shi2 zhu2
grenadine; carnation; clove pink; Dianthus caryophyllus (botany)

狮尾狒 獅尾狒 shi1 wei3 fei4
gelada (Theropithecus gelada), Ethiopian herbivorous monkey similar to baboon; also written 吉爾達|吉尔达

狮心王理查 獅心王理查 shi1 xin1 wang2 li3 cha2
Richard the Lionheart (1157-1199), King Richard I of England 1189-1199

狮子 獅子 shi1 zi3
Leo (star sign); Shihtzu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

狮子乡 獅子鄉 shi1 zi3 xiang1
Shihtzu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

狮子 獅子 shi1 zi5
lion

狮子狗 獅子狗 shi1 zi5 gou3
Pekingese; Pekinese

狮子林园 獅子林園 shi1 zi5 lin2 yuan2
Lion Grove Garden in Suzhou, Jiangsu

狮子山 獅子山 shi1 zi5 shan1
Sierra Leone (Tw); Shizishan or Lion Mountain; Shizishan district of Tongling city 銅陵市|铜陵市, Anhui

狮子山区 獅子山區 shi1 zi5 shan1 qu1
Shizishan district of Tongling city 銅陵市|铜陵市, Anhui

狮子头 獅子頭 shi1 zi5 tou2
lit. lion's head; pork meatballs

狮子座 獅子座 shi1 zi5 zuo4
Leo (constellation and sign of the zodiac)

石狮 石獅 shi2 shi1
Shishi county level city in Quanzhou 泉州, Fujian

石狮 石獅 shi2 shi1
see 石獅子|石狮子

石狮市 石獅市 shi2 shi1 shi4
Shishi county level city in Quanzhou 泉州, Fujian

石狮子 石獅子 shi2 shi1 zi5
guardian lion, a lion statue traditionally placed at the entrance of Chinese imperial palaces, imperial tombs, temples etc

耍狮子 耍獅子 shua3 shi1 zi5
to perform a lion dance

松狮犬 鬆獅犬 song1 shi1 quan3
Chow Chow (dog breed)

舞狮 舞獅 wu3 shi1
lion dance (traditional Chinese dance form)

小狮座 小獅座 xiao3 shi1 zuo4
Leo Minor (constellation)

雄狮 雄獅 xiong2 shi1
male lion

雪山狮子 雪山獅子 xue3 shan1 shi1 zi5
Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism

雪山狮子旗 雪山獅子旗 xue3 shan1 shi1 zi5 qi2
Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard

银狮奖 銀獅獎 yin2 shi1 jiang3
Silver Lion, award at the Venice Film Festival

鹰头狮 鷹頭獅 ying1 tou2 shi1
griffin