yi4
surname Yi; alternative name for 絳|绛 capital of the Jin State during the Spring and Autumn Period (770-475 BC)

yi4
wing; area surrounding the bullseye of a target; to assist; one of the 28 constellations of Chinese astronomy; old variant of 翌

strokes 17
radical
strokes after radical 11
鼻翼 鼻翼 bi2 yi4
the wing of the nose; ala nasi

比翼 比翼 bi3 yi4
(flying) wing to wing

比翼齐飞 比翼齊飛 bi3 yi4 qi2 fei1
to fly wing to wing (idiom); two hearts beating as one; (of a couple) inseparable

比翼双飞 比翼雙飛 bi3 yi4 shuang1 fei1
lit. a pair of birds flying close together (idiom); fig. two hearts beating as one; name of a sweet and sour chicken wing dish

不翼而飞 不翼而飛 bu4 yi4 er2 fei1
to disappear without trace; to vanish all of a sudden; to spread fast; to spread like wildfire

察哈尔右翼后旗 察哈爾右翼後旗 cha2 ha1 er3 you4 yi4 hou4 qi2
Chahar Right Rear banner or Caxar Baruun Garyn Xoit khoshuu in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布, Inner Mongolia

察哈尔右翼前旗 察哈爾右翼前旗 cha2 ha1 er3 you4 yi4 qian2 qi2
Chahar Right Front banner or Caxar Baruun Garyn Ömnöd khoshuu in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布, Inner Mongolia

察哈尔右翼中旗 察哈爾右翼中旗 cha2 ha1 er3 you4 yi4 zhong1 qi2
Chahar Right Center banner or Caxar Baruun Garyn Dund khoshuu in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布, Inner Mongolia

蝉翼 蟬翼 chan2 yi4
cicada's wing; fig. diaphanous; delicate texture

垂直尾翼 垂直尾翼 chui2 zhi2 wei3 yi4
(aviation) tailfin; vertical stabilizer

大政翼赞会 大政翼贊會 da4 zheng4 yi4 zan4 hui4
Taisei Yokusankai, Japanese fascist organization created in 1940

单翼飞机 單翼飛機 dan1 yi4 fei1 ji1
monoplane

副翼 副翼 fu4 yi4
aileron (aeronautics)

赫伯斯翼龙 赫伯斯翼龍 he4 bo2 si1 yi4 long2
Herbstosaurus (genus of pterosaur)

滑翔翼 滑翔翼 hua2 xiang2 yi4
hang glider; hang gliding

机翼 機翼 ji1 yi4
wing (of an aircraft)

极右翼 極右翼 ji2 you4 yi4
extreme right (politics)

襟副翼 襟副翼 jin1 fu4 yi4
flaperon (aeronautics)

襟翼 襟翼 jin1 yi4
(aircraft) wing flap

惊恐翼龙 驚恐翼龍 jing1 kong3 yi4 long2
Phobetor (genus of pterodactyloid pterosaur)

喀喇沁左翼蒙古族自治县 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 ka1 la3 qin4 zuo3 yi4 meng3 gu3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning

科尔沁右翼前旗 科爾沁右翼前旗 ke1 er3 qin4 you4 yi4 qian2 qi2
Horqin right front banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Ömnöd khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟, east Inner Mongolia

科尔沁右翼中旗 科爾沁右翼中旗 ke1 er3 qin4 you4 yi4 zhong1 qi2
Horqin right center banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Dund khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟, east Inner Mongolia

科尔沁左翼后 科爾沁左翼後 ke1 er3 qin4 zuo3 yi4 hou4
Horqin Left Rear banner or Khorchin Züün Garyn Xoit khoshuu in Tongliao 通遼|通辽, Inner Mongolia

科尔沁左翼后旗 科爾沁左翼後旗 ke1 er3 qin4 zuo3 yi4 hou4 qi2
Horqin Left Rear banner or Khorchin Züün Garyn Xoit khoshuu in Tongliao 通遼|通辽, Inner Mongolia

科尔沁左翼中 科爾沁左翼中 ke1 er3 qin4 zuo3 yi4 zhong1
Horqin Left Middle banner or Khorchin Züün Garyn Dund khoshuu in Tongliao 通遼|通辽, Inner Mongolia

科尔沁左翼中旗 科爾沁左翼中旗 ke1 er3 qin4 zuo3 yi4 zhong1 qi2
Horqin Left Middle banner or Khorchin Züün Garyn Dund khoshuu in Tongliao 通遼|通辽, Inner Mongolia

前掠翼 前掠翼 qian2 lve4 yi4
swept-forward wing (on jet fighter)

如虎添翼 如虎添翼 ru2 hu3 tian1 yi4
lit. like a tiger that has grown wings; with redoubled power (idiom)

双翼飞机 雙翼飛機 shuang1 yi4 fei1 ji1
biplane

水平尾翼 水平尾翼 shui3 ping2 wei3 yi4
(aviation) tailplane; horizontal stabilizer

水翼船 水翼船 shui3 yi4 chuan2
hydrofoil

太阳翼 太陽翼 tai4 yang2 yi4
solar panel

尾翼 尾翼 wei3 yi4
empennage (of an aircraft); fletching (of an arrow); fins (of a missile, rocket etc); rear spoiler (of a car)

无齿翼龙 無齒翼龍 wu2 chi3 yi4 long2
Pteranodon (genus of pterosaur)

小心翼翼 小心翼翼 xiao3 xin1 yi4 yi4
cautious and solemn (idiom); very carefully; prudent; gently and cautiously

旋翼 旋翼 xuan2 yi4
rotor wing

翼侧 翼側 yi4 ce4
flank (military)

翼城 翼城 yi4 cheng2
Yicheng county in Linfen 臨汾|临汾, Shanxi

翼城县 翼城縣 yi4 cheng2 xian4
Yicheng county in Linfen 臨汾|临汾, Shanxi

翼龙 翼龍 yi4 long2
Dodge Nitro (abbr. for 道奇翼龍|道奇翼龙)

翼龙 翼龍 yi4 long2
pterosaur

翼手龙 翼手龍 yi4 shou3 long2
pterodactyl

翼翼 翼翼 yi4 yi4
cautious; prudent

翼展 翼展 yi4 zhan3
wingspan

翼子板 翼子板 yi4 zi5 ban3
(PRC) fender (automotive)

右翼 右翼 you4 yi4
the right flank; (politically) right-wing

羽翼 羽翼 yu3 yi4
wing; (fig.) assistant

羽翼丰满 羽翼豐滿 yu3 yi4 feng1 man3
fully fledged

在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝 在天願做比翼鳥,在地願做連理枝 zai4 tian1 yuan4 zuo4 bi3 yi4 niao3 - zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1
In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss

张天翼 張天翼 zhang1 tian1 yi4
Zhang Tian'yi (1906-1985), children's writer, author of prize-winning fairy tale Secret of the Magic Gourd 寶葫蘆的秘密|宝葫芦的秘密

赵翼 趙翼 zhao4 yi4
Zhao Yi (1727-1814), Qing dynasty poet and historian, one of Three great poets of the Qianlong era 乾嘉三大家

中国左翼作家联盟 中國左翼作家聯盟 zhong1 guo2 zuo3 yi4 zuo4 jia1 lian2 meng2
the League of the Left-Wing Writers, an organization of writers formed in China in 1930

准噶尔翼龙 準噶爾翼龍 zhun3 ga2 er3 yi4 long2
Dsungaripterus (genus of pterosaur)

左翼 左翼 zuo3 yi4
left-wing (political)