fu4
abundant; mound

strokes 8
radical
strokes after radical 0
阜城 阜城 fu4 cheng2
Fucheng county in Hengshui 衡水, Hebei

阜成门 阜成門 fu4 cheng2 men2
Fuchengmen neighborhood of Beijing

阜城县 阜城縣 fu4 cheng2 xian4
Fucheng county in Hengshui 衡水, Hebei

阜康 阜康 fu4 kang1
Fukang county level city in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州, Xinjiang

阜康市 阜康市 fu4 kang1 shi4
Fukang county level city in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州, Xinjiang

阜南 阜南 fu4 nan2
Fu'nan county in Fuyang 阜陽|阜阳, Anhui

阜南县 阜南縣 fu4 nan2 xian4
Funan County in Fuyang 阜陽|阜阳, Anhui

阜宁 阜寧 fu4 ning2
Funing county in Yancheng 鹽城|盐城, Jiangsu

阜宁县 阜寧縣 fu4 ning2 xian4
Funing county in Yancheng 鹽城|盐城, Jiangsu

阜平 阜平 fu4 ping2
see 阜平縣|阜平县

阜平县 阜平縣 fu4 ping2 xian4
Fuping county, Baoding, Hebei

阜新 阜新 fu4 xin1
Fuxin prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China

阜新蒙古族自治县 阜新蒙古族自治縣 fu4 xin1 meng3 gu3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Fuxin Mongol autonomous county in Fuxin 阜新, Liaoning

阜新市 阜新市 fu4 xin1 shi4
Fuxin prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China

阜阳 阜陽 fu4 yang2
Fuyang prefecture level city in Anhui

阜阳地区 阜陽地區 fu4 yang2 di4 qu1
Fuyang prefecture in Anhui

阜阳市 阜陽市 fu4 yang2 shi4
Fuyang prefecture level city in Anhui

岐阜县 岐阜縣 qi2 fu4 xian4
Gifu prefecture, Japan

曲阜 曲阜 qu1 fu4
Qufu county level city in Jining 濟寧|济宁, Shandong; home town of Confucius 孔子

曲阜孔庙 曲阜孔廟 qu1 fu4 kong3 miao4
temple to Confucius in his home town Qufu

曲阜市 曲阜市 qu1 fu4 shi4
Qufu county level city in Jining 濟寧|济宁, Shandong; home town of Confucius 孔子

阴阜 陰阜 yin1 fu4
mons veneris